Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Strona główna
Witamy w Archiwum Prac Dyplomowych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Serwis Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu systemów informatycznych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów USOS. Pełni on rolę elektronicznego repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Logowanie, analogicznie jak w przypadku innych serwisów, m. in. USOSweb, następuje za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania. Identyfikatorem w systemie jest numer PESEL.

Pracownicy logujący się po raz pierwszy do systemu oraz studenci, którzy nie pamiętają swojego hasła proszeni są o skorzystanie z systemu odzyskiwania hasła Centralnego Systemu Uwierzytelniania.

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakimi dysponuje serwis APD konieczne jest wprowadzenie do systemów informatycznych Uniwersytetu Śląskiego adresu e-mail (instrukcja wprowadzania/zmiany adresu e-mail).

W przypadku problemów związanych z użytkowaniem serwisu APD zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w dziale POMOC, gdzie znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Szanowni Państwo Promotorzy prac dyplomowych

Z dniem 29.01.2016 r. mamy przyjemność przekazać do Państwa dyspozycji w pełni zintegrowany z Archiwum Prac Dyplomowych UŚ Otwarty System Antyplagiatowy OSA. Weryfikacji podlegają wszystkie pisemne prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Przesłanie pracy do analizy odbywa się na wniosek promotora – przed przekazaniem pracy do recenzji konieczne jest wysłanie (poprzez interfejs internetowy APD) zgłoszenia sprawdzenia pracy. Po zakończonej analizie OSA przesyła do APD raport z badania pracy, o czym promotor dodatkowo zostaje powiadomiony mailowo.

OSA jest narzędziem informatycznym dostarczającym jedynie informacji, w jakim stopniu treść pracy pokrywa się z zawartością innych dokumentów z bazy referencyjnej. Ostatecznej weryfikacji samodzielności i oryginalności pracy dokonuje promotor.

Szanowni Państwo

W związku z Państwa licznymi pytaniami oraz problemami dotyczącymi przebiegu elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych uprzejmie informujemy, że na każdym z wydziałów powołana została osoba, będąca wydziałowym koordynatorem APD.

Osoby te posłużą Państwu pomocą m. in. w kwestiach związanych z przywróceniem możliwości ponownego wgrania pracy do systemu, cofnięciem statusu pracy czy też przywróceniem zatwierdzonej recenzji do edycji.

Wykaz wydziałowych koordynatorów APD znajduje się TUTAJ

DROGI STUDENCIE!

WAŻNE:

Przed przekazaniem pracy do zatwierdzenia przez promotora upewnij się, że:
 1. zamieszczony plik zawiera ostateczną wersję pracy, wraz ze stroną tytułową oraz uzupełnionym oświadczeniem,
 2. strona tytułowa pracy oraz oświadczenie zgodne są z aktualnie obowiązującym wzorem (prace zawierające nieaktualne oświadczenia nie będą przyjmowane przez dziekanat).
Wersję pracy do druku (z nałożonymi numerami kontrolnymi) należy pobrać dopiero PO zatwierdzeniu pracy przez promotora.
Instrukcje Akty prawne

Archiwum Prac Dyplomowych :: APD 6.4.0.0-3-dirty (2018-12-03) :: kontakt

Skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej
 1. STUDENT → rejestracja tematu pracy dyplomowej w dziekanacie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r.)
 2. DZIEKANAT → wprowadzenie tematu pracy oraz danych promotora do systemu
 3. STUDENT → wprowadzenie w APD informacji związanych z pracą, m. in. streszczenia oraz słów kluczowych
 4. STUDENT → umieszczenie w APD pliku z pracą
  • Plik należy przesłać w formacie PDF
  • Plik z pracą powinien mieć nazwę:
   [kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]
  • Nazwę pliku należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków
 5. PROMOTOR → sprawdzenie pracy z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego OSA
 6. PROMOTOR → akceptacja danych oraz przekazanie pracy do recenzji
 7. DZIEKANAT → wprowadzenie danych recenzentów do systemu
 8. PROMOTOR, RECENZENT → wprowadzenie recenzji poprzez APD oraz ocena pracy dyplomowej
 9. PRACA GOTOWA DO OBRONY